Chairman Tournament

Mr. Pradeep Talwalkar
+91-9423487222

Zone Convener

Dr. Vikas Yeotikar
09405436996

Dr.Chandrashekhar Ingole
09921424131

Mr. Ranjit Lohar
09923141558

Technical Committee

Mr. Surendra Chauhan
Mr. Pankaj Wasankar
Mr. Ritesh Boob
Mr. Satish Mistri ( Silvasa State )
Mr. Patil Saheb ( Gujrat State )
Mr. Jahangir Ahmad Bhat ( J & K)

Chairman Referee Board

Mr. Shriram Dharmadhikari
+91-9922519667

Convener Tournament

Mr. Pankaj Vasankar
+91-8087924117

Liaison Officer

Prof. Surendra Chauhan
09423609906

Mr. Anklesh Gurbani
09823124192

Referee Board

Mr. Shriram Dharmadhikari (Chairman)
Mr. C Venkatesh (A.P.)
Mr. Debendrakumar Sahu (Orissa)
Mr. Sagar Chauhan
Mr. Rajesh Shendekar